Risico Management

Risico Management

De belangrijkste taak bij risico management is het minimaliseren van non-betalingen zonder het verkooppotentieel te verstoren.

Dit proces start met adresvalidatie, adresverificatie en kredietwaardigheidcontroles.

PVS-Freightways risico management checkt continue betalingsachterstanden en stelt de criteria voor kredietverlening voortdurend bij.

Ons doel is verkoop te optimaliseren en betaalrisico's te minimaliseren.